Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children

Ping Ing Lee, Cheng Hsun Chiu, Po Yen Chen, Chin Yun Lee, Tzou Yien Lin*, Frank Leigh Lu, Li Min Huang, Wu Shiun Hsieh, Ren Bin Tang, Wen Jue Soong, Chih Chien Wang, Fu Yuan Huang, Rey In Lien, Yhu Chering Huang, Kin Sun Wong, Ching Chuan Liu, Kao Pin Hwang, Yung Zen Lin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

14 Scopus citations
Original languageEnglish
Pages (from-to)167-180
Number of pages14
JournalZhonghua Minguo xiao er ke yi xue hui za zhi [Journal]. Zhonghua Minguo xiao er ke yi xue hui
Volume48
Issue number4
StatePublished - 07 2007

Cite this