Hepatocellular carcinoma risks of liver fibrosis changes after viral eradication in chronic hepatitis C patients

Yen-Chun Liu, Cheng Er Hsu, Ya-Ting Cheng, Chung-Wei Su, Chia-Hung Tai, Yi-Cheng Chen, Wei Teng, Rachel Wen-Juei Jeng, Chun-Yen Lin, Rong-Nan Chien, Dar-In Tai, I-Shyan Sheen

Research output: Contribution to journalJournal Article peer-review

Original languageAmerican English
JournalJournal of Hepatology
Volume77
StatePublished - 2022

Cite this