Self-protecting core-shell magnetic nanoparticles for targeted, traceable, long half-life delivery of BCNU to gliomas

Hung Wei Yang, Mu Yi Hua, Hao Li Liu, Chiung Yin Huang, Rung Ywan Tsai, Yu Jen Lu, Ju Yu Chen, Hsiang Jun Tang, Han Yi Hsien, Yu Sun Chang, Tzu Chen Yen, Pin Yuan Chen*, Kuo Chen Wei

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal Article peer-review

70 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Self-protecting core-shell magnetic nanoparticles for targeted, traceable, long half-life delivery of BCNU to gliomas'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Material Science