Serum soluble programmed cell death 1 level as a key predictor for spontaneous functional cure of chronic hepatitis B patients

Hui-Han Hu, Mei-Hung Pan, Wen-Sheng Luo, Chia-Ling Chang, Rachel Wen-Juei Jeng, Yen-Tsung Huang, Chien-Yu Su, Cheng-Tse Chiang, Chin-Lan Jen, Sheng-Nan Lu, Li-Yu Wang, Li-Rung Huang, Chia-Ho Shih, Chien-Jen Chen, Hwai-I Yang

Research output: Contribution to journalJournal Article peer-review

Original languageAmerican English
JournalHepatology
Volume66
StatePublished - 2017

Cite this